Ekologiskt

Varför Ekologiskt?

Ekologi kan betyda så mycket. Enligt ordboken betyder ekologi läran om levande varelsers relationer och den omvärld de lever i. Omtanke om miljön är en mer vardaglig definition.

Ekologi handlar också om att hushålla med energi, skapa förutsättningar för ökad hälsa och att gynna den biologiska mångfalden. Om du väljer att handla ekologiskt är du med och bidrar till:
• Bättre miljö
• Mer etisk djurhållning
• Sundare livsmedel
• Bättre arbetsmiljö för lantbrukare och lantarbetare
• En bättre miljö för dina barn och barnbarn

I ekologisk odling använder bonden inte genmodifierade organismer, handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.

Detta är självklart för oss och redan 1989 lade Högens Gård om till ekologiskt bondgård. Kom gärna och besök oss för att själva se hur vi arbetar för att värna om jordens resurser!

Håkans tips för att lyckas som ekologisk köttbonde:

Odla grödor som passar till djur och gård.
Var noggrann med växtföljden för att hålla efter ogräs.
Odla jorden i rätt tid beroende på väderlek.
Skörda i rätt tid för att få ett foder som passar till dina djur.
Ta vara på och var extremt noga med gödseln från djuren. När det inte är betessäsong skall gödseln tas om hand sparas och spridas ut under växtsäsongen.
Se till att växande djur alltid har bra bete eller foder.

När djuren får alla bra förutsättningar såsom frisk luft, torr liggplats, bra nyttig mat, möjlighet till naturligt beteende och rörelse samt har en snäll och omtänksam bonde som bryr sig om sina djur hela året blir djuren friska och glada.