Entreprenad

En viktig del för oss är vår entreprenadverksamhet. Den mest intensiva delen av året är under vallskörden då vi slår och tar in gräs som ensilage. Till vår hjälp har vi en omfattande maskinpark, med fem traktorer, en hjullastare,grävmaskin, kedjegrävare, skördetröska, rundbalspressar, etc.

Vi utför.

  • All form av arbete för lantburk.
  • Trädfällning.
  • Stenspräckning.
  • Grävningar av: Vägar, avlopp, husgrunder, täckdikning, fibergrävningar,

Gödselspridare

AP tunna